Emlak Nabzı

Metaveri Nedir? Metaveri Kullanmanın Faydaları

Metaveri Nedir? Metaveri Kullanmanın Faydaları
139 views
25 Nisan 2021 - 15:02

Metaveri Nedir? Sorusunun cevabını şu şekilde açıklamak mümkün. Metaveri en kısa anlamda veri hakkındaki veridir. Veriyi tanımlayan, anlamlandıran , kalitesini, kaynağını bunun gibi değişkenleri açıklayan bilgiler havuzudur.

Metaveri, veri üretenler ve veriyi kullananlar arasında bir adeta köprü görevi görmektedir.
Robert Yoanistis meta veriyi şöyle tanımlamıştır. ’Metaveri, veri hakkındaki veridir.’ Bir başka iş insanı Gail Hodge ise şöyle; Bir bilgi kaynağını tanımlayan, açıklayan, yerini belirten ya da yönetimini kolaylaştıran yapısallaştırılmış bilgidir.

Veri hakkındaki açıklayıcı ya da tanımlayıcı bilgi olarak tanımlanmakta olup, coğrafi verinin kimin tarafından, nasıl, ne zaman, nerede ve ne için üretildiği gibi sorulara yanıt verilmesi ana gayedir.

Metaveri Türleri

 1. Tanıtımsal metaveri
 2. Yönetimsel metaveri
 3. Yapısal metaveri

Metaveri Şu önemli soruları sormanızı sağlar

 • Hangi veriye sahibiz?
 • Veri şu anda nerede?
 • Bu verinin Kaynağı nedir?
 • Veri şu hale gelene kadar nasıl değişti?
 • Veriyi kullanmada kimler yetkilidir?

Meta veriler değerlidir. Çünkü stratejik ve operasyonel karar vermede rehberlik edebilecek veri unsurlarının özellikleri hakkında bilgi sağlar.

 

Metaveri Kullanmanın Faydaları

 1. Verinin düzenli bir şekilde muhafaza edilmesinde kolaylık
 2. Zamandan ve maliyetten tasarruf,
 3. Mükerrerliği engeller,
 4. Kurumsallaşma ,
 5. Ortak terminoloji,

Metaveri ne işe yarar? Niçin gereklidir?

• Standartlaştırılan süreçlerin, terminolojinin (kavramlar ve tanımlar), değişkenlerin ve kod listelerinin ortak kullanımı ile bütün istatistik üretiminde uçtan uca bir standartlaşma sağlanır ve ortak bir dil yaratılır.
• İstatistik üretim sürecinde kullanılan tüm verilerin adı, tanımı, alabileceği değerler ve bu değerlerin anlamları tanımlı hale gelir.
• Verinin kurum içerisinde ve kurumlar arasında ortak olarak anlaşılması sağlanarak, Ulusal ve Uluslararası İstatistik Sistemi içinde koordinasyon ve entegrasyon sağlanır. Mükerrerlik önlenerek ortak çalışma güçlendirilir.

 

Veri Sözlüğü Nedir?

Veri Sözlüğü, verinin anlamını, diğer veriler ile ilişkisini, kaynağını, kullanımını ve biçimini tarif eden tanımlamalar topluluğudur.

Sitemizde yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Aktif Kaynak linki gösterilmeden, haberlerin bir kısmı veya tamamı alıntılanamaz.