Emlak Nabzı

Terkin Ne Demek?

Terkin Ne Demek?
269 views
30 Mart 2021 - 6:50

Terkin; resmi defterlerde ya da tapu sicilinde bulunan şerhlerin çizilmesi işlemine verilen isimdir. Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapuya kaydı olan bir taşınmazın, kaydı bulunmayan bir taşınmaza dönüştürülmesi halinde sicilden terkin edilir. Terkin; birçok resmi sicil için de kullanılabilen bir hukuk terimidir.

Terkin, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar.

TDK’ ye göre ise kısaca: Yazılmış bir şeyi çizerek silme.

Tapuda terkin Ne Demek

Terkin işlemi ya bir ayni hakkı sona erdirmek ya da yolsuz hale gelen tapu sicilini düzeltmek için yapılan işlemdir. Tescilin tersi bir işlemdir. Tescil işlemi için gerekli kurucu unsurlar aranır: öncelikle yazılı terkin beyanı olmalı. Talepte bulunan tasarruf yetkisine sahip olmalı. Geçerli bir hukuki neden olmalı. Bazı hallerde bir ayni hakkın sukutu ile tescil, bütün hukuki varlığını yitirir. Örneğin; intifa hakkının sona ermesi. Bu gibi hallerde mükellef taşınmaz malikinin talebiyle kıymeti kalmayan tesciller terkin edilir. Yazım hataları hariç, tapu memurunun kendiliğinden tapu kayıtlarındaki bir yolsuz kaydı düzeltmesi mümkün değildir.

terkin

İpotek terkin etmek ne demek?

İpoteğin tapu üzerinden kaldırılması anlamına geliyor. İpotek terkini karşı tarafın alacağının sona ermesi üzerine, ipotek olan gayrimenkulün sahibi, alacaklıdan örneğin; bu Banka olabilir ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.

Taşınmazının üstündeki ipoteği terkin ettirmem için ne yapmanız gerekiyor?

İpotek terkin evrakları elden ibraz edilemiyor, ipotek terkinine ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın ve dekontların banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde ipotek terkini işlemi gerçekleştirilecektir. T.C Ziraat Bankası, diğer kamu ve özel bankalarında e-terkin ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Terkin işlemi yapılırken;

  • Yazılı beyan,
  • Talep sahibinin tasarruf yetkisi,
  • Geçerli bir hukuki şartın varlığı gibi kriterlerin karşılanması gerekir.

Kamulaştırma Terkini İşlemi

Bir taşınmazın kamulaştırma uygulamalarına dahil olduğunda bu uygulamalardan doğan hak ve sorumlulukların devrine gerek olmaz. Bir bölümünün ayrılması ile sicilden terkinin yapılması gerekli olduğunda kütük sayfası aynı şekilde bırakılmaktadır. Ayrışan kısmın yüz ölçümü ayrılma nedeni ve tarihi gibi bilgilerin yüz ölçümünden düşürülmesi gereklidir.

 

 

 

Sitemizde yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Aktif Kaynak linki gösterilmeden, haberlerin bir kısmı veya tamamı alıntılanamaz.