Emlak Nabzı

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?

Miras Kalan Gayrimenkul Nasıl Satılır?
153 views
17 Mayıs 2021 - 15:11

Miras Kalan Gayrimenkul nasıl satılır? Mirasa konu olan malların paylaşımı sıklıkla anlaşmazlıkların yaşandığı bir konudur. Mirasçılar genel olarak paylarına düşen hisseden memnun olmazlar. Bunun en büyük sebebi aynı değer biçilen gayrimenkullerin paylaşımıdır.

Bir diğer neden ise çeşitli nedenlerden dolayı mirasçılardan bazılarının paylarının diğerlerine göre fazla olmasıdır. Bu miraslar uyuşmazlık olduğu durumlarda genellikle hukuksal çözümlerle paylaştırılır.

Miras Gayrimenkulünün Satışı

Türk Medeni Kanun hükümlerine göre ölen bir kişinin mirasçılarına intikal eden malları tüm mirasçılara beraber paylaştırılır. Yani mirasa konu olan gayrimenkul veya farklı bir taşınmaz tüm mirasçılarına aynı anda paylaşımı yapılır. O yüzden mirasçıların beraber hareket etmeleri gerekiyor.

Mirasta mirası bırakan kişinin varsa vasiyeti esas alınır. Eğer vasiyet varsa ve vasiyetti mirasçıları için kullanılan bir ibare yoksa miras vasiyeti ve mirasçıların payları dikkate alınarak bölünür. Fakat mirası bırakan kişi vasiyetinde mirasçıların payını da etkileyecek bir vasiyette bulunmuşsa vasiyet yerine getirilerek mirasçıların paylarında azalma veya çoğalma yapılır. Bu durumda oluşabilecek uyuşmazlıklarda tenkik davası açılır.

Mirasçıların arasında anlaşma sağlanmaması durumunda gayrimenkulün satışı yapılır. Fakat bu satışı yaparken de mirasçıların tamamının onayı gerekiyor. Mirasçılardan 65 yaş ve üzeri olan varsa akli dengesi yerindedir raporu alması gerekiyor.

miras kalan gayrimenkul

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı için Gerekli Belgeler

Mirasa konu olan gayrimenkulün satılabilmesi için ilk olarak miras intikali yapılarak mirastan kalan tüm hakların varislere geçmesi sağlanır. Sulh Hukuk Mahkemesi veya notere müracaat edilerek veraset belgesi çıkarılır. Bu belgeyle mirasçı olduklarını ispatlarlar.

Varislerden biri veya tamamı tapu müdürlüğüne başvuru yaparak gayrimenkule ait tapu bilgilerini ve tapuyu ilgili makamlara sunarak süreci başlatır.

Belgenin alınmasıyla birlikte, vekalet verilen kişi, varislerin tamamı ya da varislerden bir kişi, tapu müdürlüğüne başvurarak, belgeleri ilgili makama sunmalıdır.

Miras kalan gayrimenkulün satışı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

  • 1 tane vesikalık resim
  • Gayrimenkule ait tapu senedi
  • Zorunlu deprem sigortası
  • Satış için başkası görevlendirilmiş ise vekalet belgesi

Gayrimenkulün satışı için bu belgelere ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm varisler bu belgeleri hazırlayarak başvuru yapmalıdırlar.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satış Süreci

Miras intikallerinin alınmasından sonra mirasçılar arasında uyuşmazlık yoksa gayrimenkulün satışı gerçekleşebilir. Satış sırasında tüm varisler kimlik ve veraset belgesi başta olmak üzere yukarıda sayılan tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmalıdır.

Miras kalan ev veya gayrimenkul için tapu harcı gibi masraflar ödenmeyecektir. Mirasa konu olan gayrimenkulün mirasçılar üzerine geçirilmesi için Tapu Sicil Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne 128 TL ödeme yapması gerekiyor. Bu ödemenin dışında veraset ve intikal vergisi de ödenmelidir.

Mirasa konu olan gayrimenkulün satışından kazanılan gelir tüm mirasçılara mirasçı belgesinde belirtilen oran dâhilinde pay edilerek ödenir. Vasiyette herhangi özel bir durum belirtilmiş ise satıştan kazanılan gelir vasiyete göre pay edilecektir.

Mirasa konu olan gayrimenkulün satışından sonra devir işlemleri için mirasçıların veya mirasçılardan birinin tapu müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. Müracaat ederken kimlik, zorunlu deprem sigortası, mirasçı olduğunu gösteren belge, veraset ve intikal vergisini ödediklerine dair belge ile birlikte devir işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Mirasa konu olan mallar ve mirasçılar arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklar için miras davaları ve miras mahkemeleri görevlendirilmiştir. Genellikle birden fazla taşınmazın mirasa konu olması durumlarında çıkan uyuşmazlıklar ve haklarına razı olmayan mirasçıların olması durumunda miras hukuku devreye girerek sorunu çözmeye çalışmaktadır.

Miras kalan gayrimenkul nasıl satılır? Gibi soruların cevabı ve emlak ile ilgili merak edilen tün soruların cevabını emlak nabzı web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Aktif Kaynak linki gösterilmeden, haberlerin bir kısmı veya tamamı alıntılanamaz.